Vai alla Homepage del Campus di Ravenna Laurea Magistrale in Biologia marina

Calendario didattico

A.A. 2017/18

Calendario didattico 2019/2020

Le lezioni inizieranno il 14 ottobre 2019

I Anno

Lezioni

Da 14/10/2019 a 21/10/2019

Da 04/11/2019 a 16/12/2019

Da 13/01/2020 a 17/02/2020

Da 09/03/2020 a 30/03/2020

Da 04/05/2020 a 15/06/2020

Esami

Da 28/10/2019 a 1/11/2019

Da 6/01/2020 a 10/01/2020

Da 24/02/2020 a 02/03/2020

Da 20/05/2020 a 27/04/2020

Da 22/06/2020 a 06/07/2020

II Anno

Insegnamenti da 6 cfu - 30 ore di lezione:

Da 14/10/2019 a 04/11/2019

Da 18/11/2019 a 09/12/2019 

Da 06/01/2020 a 27/01/2020

Da 19/02/202 a 02/03/2020

Periodi di sospensioni delle lezioni:

Da 11/11/2019 a 15/11/2019

Da 16/12/2019 a 20/12/2019

Da 03/02/2020 a 07/92/2020